ยินดีต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ ๑
 แบบสำรวจเว็บไซต์
 ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร 
 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
กองบริการการศึกษา ประชุมร่วมผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2560
วันที่ประกาศ 15/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจร เยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ 07/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจร เยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ตอบรับนโยบายบัณฑิตจบตีพิมพ์บทความ 200%
วันที่ประกาศ 06/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจร เยี่ยมคณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ประกาศ 05/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจร เยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ เวลา 13.30 น. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ประกาศ 02/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจรเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา 10.00 น. วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา งามวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และทีมงาน
วันที่ประกาศ 02/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจรเยี่ยมคณะครุศาสาตร์ ขานรับนโยบายมหาวิทยาลัยเกินร้อย
วันที่ประกาศ 01/02/2561 ...อ่านต่อ
หน้า จาก 6 จำนวน 39 รายการ

ปฏิทินการศึกษา
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58(F)
Download
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58-(ฉบับ 2)
Download
ประกาศกิจกรรมวิชาการ 2-58(F)
Download
หน้า จาก 1 จำนวน 3 รายการ

ข่าวกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ
ขั้นตอนและการชำระค่าธรรมเนียม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

บทความการศึกษา
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน :
สำหรับผู้ใช้งาน IE 10
คลิกที่ Icon บน Status bar
ให้เป็นสีฟ้า

Website counter
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 0-2160-1111 ต่อ 1093, 1094 โทรสาร : 0-2160-1028 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา