ยินดีต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ ๑
 แบบสำรวจเว็บไซต์
 ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร 
 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
เวลา 13.00 น. วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น.ส.สุวรรณา งามวิโรจน์ ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร
วันที่ประกาศ 25/04/2561 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมากองบริการการศึกษาได้จัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 1 Fast Track)
วันที่ประกาศ 29/03/2561 ...อ่านต่อ
ขอเรียนเชิญอาจารย์โครงการ Fast Track เข้าร่วมอบรม “การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ และข้อผิดพลาดการเขียนบทความวิจัย”
วันที่ประกาศ 20/03/2561 ...อ่านต่อ
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. กองบริการการศึกษาจัดอบรมโครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กลุ่มที่ 1 Fast Track) โดยท่านอธิการบดีมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นประธาน
วันที่ประกาศ 13/03/2561 ...อ่านต่อ
กองบริการการศึกษา ประชุมร่วมผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก เตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2560
วันที่ประกาศ 15/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจร เยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ประกาศ 07/02/2561 ...อ่านต่อ
วิชาการสัญจร เยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย ตอบรับนโยบายบัณฑิตจบตีพิมพ์บทความ 200%
วันที่ประกาศ 06/02/2561 ...อ่านต่อ
หน้า จาก 5 จำนวน 32 รายการ

ปฏิทินการศึกษา
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58(F)
Download
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58-(ฉบับ 2)
Download
ประกาศกิจกรรมวิชาการ 2-58(F)
Download
หน้า จาก 1 จำนวน 3 รายการ

ข่าวกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ
ขั้นตอนและการชำระค่าธรรมเนียม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

บทความการศึกษา
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน :
สำหรับผู้ใช้งาน IE 10
คลิกที่ Icon บน Status bar
ให้เป็นสีฟ้า

Website counter
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 0-2160-1111 ต่อ 1093, 1094 โทรสาร : 0-2160-1028 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา