ยินดีต้อนรับสู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ ๑
 แบบสำรวจเว็บไซต์
 ท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้เป็นอย่างไร 
 
ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1/1)
วันที่ประกาศ 29/11/2560 ...อ่านต่อ
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. กองบริการการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (SSRU Guru) ครั้งที่ 3/2560
วันที่ประกาศ 21/10/2560 ...อ่านต่อ
ถกแถลงยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพอาจารย์ 4.0
วันที่ประกาศ 25/09/2560 ...อ่านต่อ
ถกแถลงยุทธศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา ยกระดับมหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
วันที่ประกาศ 25/09/2560 ...อ่านต่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ 25/09/2560 ...อ่านต่อ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ 08/09/2560 ...อ่านต่อ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 กองบริการการศึกษา จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ประกาศ 06/09/2560 ...อ่านต่อ
หน้า จาก 5 จำนวน 32 รายการ

ปฏิทินการศึกษา
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58(F)
Download
ประกาศแก้ไขกิจกรรมวิชาการ 1-58-(ฉบับ 2)
Download
ประกาศกิจกรรมวิชาการ 2-58(F)
Download
หน้า จาก 1 จำนวน 3 รายการ

ข่าวกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ
ขั้นตอนและการชำระค่าธรรมเนียม
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

บทความการศึกษา
ไม่พบข้อมูล
หน้า จาก 0 จำนวน 0 รายการ

ชื่อผู้ใช้ระบบ :
รหัสผ่าน :
สำหรับผู้ใช้งาน IE 10
คลิกที่ Icon บน Status bar
ให้เป็นสีฟ้า

Website counter
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ : 0-2160-1111 ต่อ 1093, 1094 โทรสาร : 0-2160-1028 ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา